Tạp chí Khoa học, T. 17, S. 2 (2020)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH CHỌN NGÀNH SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đào Thị Duy Duyên, Đinh Thảo Quyên, Nguyễn Thị Bích Hồng

Tóm tắt


 

Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và phương pháp xử lí số liệu bằng thống kê toán học để tìm hiểu thực trạng quá trình chọn ngành Sư phạm (SP) của sinh viên (SV) năm nhất Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM). Khách thể nghiên cứu là 335 SV năm nhất thuộc 18 ngành SP. Kết quả nghiên cứu cho thấy một tỉ lệ nhỏ SV có ý định chọn ngành SP ngay từ nhỏ hoặc ở giai đoạn trung học cơ sở (THCS), đa số SV có ý định chọn ngành SP ở giai đoạn THPT và làm hồ sơ xét tuyển đại học (ĐH); Phần lớn SV có định hướng chắc chắn chọn ngành SP ở giai đoạn làm hồ sơ xét tuyển ĐH thì có học lực cao, điểm đầu vào cao; Đa số SV hài lòng (HL) với quyết định chọn ngành SP hiện tại. Những SV chưa có ý định chắc chắn chọn ngành SP ở một số giai đoạn trong quá trình chọn ngành (nhất là ở giai đoạn trung học phổ thông (THPT) và làm hồ sơ xét tuyển ĐH) thì có mức độ HL về quyết định chọn ngành SP hiện tại thấp hơn những SV có ý định chắc chắn.

 

 

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100